نمایش دادن همه 9 نتیجه

پوشک بچه هانیز سایز 6 نرمال 24 عددی Hanoyes

تومان142.000
Honeys Baby Diaper Size 5
• قدرت جذب بالا • نرم و سازگار با پوست • لایه داخلی نرم و لطیف • فرم آناتومیک برای راحتی نوزاد • لایه بیرونی پارچه ای نـرم و لطیـف • دارای لایه عمودی محافظ جهت ممانعت از نشتی • چسب مکانیکال جهت باز و بسته شدن راحت و بدون هیچگونه عوارض پوستی • دارای لایه فوق جاذب ADL جهت جذب سریع وجلوگیری از بازگشت مایع به سطح پوست • استفاده از بهترین نوع ترکیب مواد و پودر جاذب جهت سبک تر شدن و حداکثر جذب ممکن

نحوه مصرف :
بعد از قرار گرفتن باسن و پاهای کودک درون پوشک چسب ها را مطابق دستور العمل تصویری روی بسته بندی پوشک ببندید.

پوشک بچه هانیز سایز 1 نرمال 20 عددی Hanoyes

تومان49.800
Honeys Baby Diaper Size 1
• قدرت جذب بالا • نرم و سازگار با پوست • لایه داخلی نرم و لطیف • فرم آناتومیک برای راحتی نوزاد • لایه بیرونی پارچه ای نـرم و لطیـف • دارای لایه عمودی محافظ جهت ممانعت از نشتی • چسب مکانیکال جهت باز و بسته شدن راحت و بدون هیچگونه عوارض پوستی • دارای لایه فوق جاذب ADL جهت جذب سریع وجلوگیری از بازگشت مایع به سطح پوست • استفاده از بهترین نوع ترکیب مواد و پودر جاذب جهت سبک تر شدن و حداکثر جذب ممکن

نحوه مصرف :
بعد از قرار گرفتن باسن و پاهای کودک درون پوشک چسب ها را مطابق دستور العمل تصویری روی بسته بندی پوشک ببندید.

پوشک بچه هانیز سایز 2 نرمال 16+2 عددی Hanoyes

تومان45.500
Honeys Baby Diaper Size 2
• قدرت جذب بالا • نرم و سازگار با پوست • لایه داخلی نرم و لطیف • فرم آناتومیک برای راحتی نوزاد • لایه بیرونی پارچه ای نـرم و لطیـف • دارای لایه عمودی محافظ جهت ممانعت از نشتی • چسب مکانیکال جهت باز و بسته شدن راحت و بدون هیچگونه عوارض پوستی • دارای لایه فوق جاذب ADL جهت جذب سریع وجلوگیری از بازگشت مایع به سطح پوست • استفاده از بهترین نوع ترکیب مواد و پودر جاذب جهت سبک تر شدن و حداکثر جذب ممکن

نحوه مصرف :
بعد از قرار گرفتن باسن و پاهای کودک درون پوشک چسب ها را مطابق دستور العمل تصویری روی بسته بندی پوشک ببندید.

پوشک سایز ۵ هانیز بسته ۲۸ عدد Hanoyes

تومان142.000
Honeys Baby Diaper Size 5
• قدرت جذب بالا • نرم و سازگار با پوست • لایه داخلی نرم و لطیف • فرم آناتومیک برای راحتی نوزاد • لایه بیرونی پارچه ای نـرم و لطیـف • دارای لایه عمودی محافظ جهت ممانعت از نشتی • چسب مکانیکال جهت باز و بسته شدن راحت و بدون هیچگونه عوارض پوستی • دارای لایه فوق جاذب ADL جهت جذب سریع وجلوگیری از بازگشت مایع به سطح پوست • استفاده از بهترین نوع ترکیب مواد و پودر جاذب جهت سبک تر شدن و حداکثر جذب ممکن

نحوه مصرف :
بعد از قرار گرفتن باسن و پاهای کودک درون پوشک چسب ها را مطابق دستور العمل تصویری روی بسته بندی پوشک ببندید.

پوشک بچه هانیز سایز 2 نرمال 44 عددی Hanoyes

تومان141.000
Honeys Baby Diaper Size 2
• قدرت جذب بالا • نرم و سازگار با پوست • لایه داخلی نرم و لطیف • فرم آناتومیک برای راحتی نوزاد • لایه بیرونی پارچه ای نـرم و لطیـف • دارای لایه عمودی محافظ جهت ممانعت از نشتی • چسب مکانیکال جهت باز و بسته شدن راحت و بدون هیچگونه عوارض پوستی • دارای لایه فوق جاذب ADL جهت جذب سریع وجلوگیری از بازگشت مایع به سطح پوست • استفاده از بهترین نوع ترکیب مواد و پودر جاذب جهت سبک تر شدن و حداکثر جذب ممکن

نحوه مصرف :
بعد از قرار گرفتن باسن و پاهای کودک درون پوشک چسب ها را مطابق دستور العمل تصویری روی بسته بندی پوشک ببندید.

پوشک بچه هانیز سایز 3 اقتصادی 38+4 عددی Hanoyes

تومان135.000
Honeys Baby Diaper Size 3
• قدرت جذب بالا • نرم و سازگار با پوست • لایه داخلی نرم و لطیف • فرم آناتومیک برای راحتی نوزاد • لایه بیرونی پارچه ای نـرم و لطیـف • دارای لایه عمودی محافظ جهت ممانعت از نشتی • چسب مکانیکال جهت باز و بسته شدن راحت و بدون هیچگونه عوارض پوستی • دارای لایه فوق جاذب ADL جهت جذب سریع وجلوگیری از بازگشت مایع به سطح پوست • استفاده از بهترین نوع ترکیب مواد و پودر جاذب جهت سبک تر شدن و حداکثر جذب ممکن

نحوه مصرف :
بعد از قرار گرفتن باسن و پاهای کودک درون پوشک چسب ها را مطابق دستور العمل تصویری روی بسته بندی پوشک ببندید.

پوشک بچه هانیز سایز 3 اقتصادی نرمال 14+2 عددی Hanoyes

تومان49.000
Honeys Baby Diaper Size 3
• قدرت جذب بالا • نرم و سازگار با پوست • لایه داخلی نرم و لطیف • فرم آناتومیک برای راحتی نوزاد • لایه بیرونی پارچه ای نـرم و لطیـف • دارای لایه عمودی محافظ جهت ممانعت از نشتی • چسب مکانیکال جهت باز و بسته شدن راحت و بدون هیچگونه عوارض پوستی • دارای لایه فوق جاذب ADL جهت جذب سریع وجلوگیری از بازگشت مایع به سطح پوست • استفاده از بهترین نوع ترکیب مواد و پودر جاذب جهت سبک تر شدن و حداکثر جذب ممکن

نحوه مصرف :
بعد از قرار گرفتن باسن و پاهای کودک درون پوشک چسب ها را مطابق دستور العمل تصویری روی بسته بندی پوشک ببندید.

پوشک بچه هانیز سایز 1 نرمال 20+2 عددی Hanoyes

تومان40.800
Honeys Baby Diaper Size 1
• قدرت جذب بالا • نرم و سازگار با پوست • لایه داخلی نرم و لطیف • فرم آناتومیک برای راحتی نوزاد • لایه بیرونی پارچه ای نـرم و لطیـف • دارای لایه عمودی محافظ جهت ممانعت از نشتی • چسب مکانیکال جهت باز و بسته شدن راحت و بدون هیچگونه عوارض پوستی • دارای لایه فوق جاذب ADL جهت جذب سریع وجلوگیری از بازگشت مایع به سطح پوست • استفاده از بهترین نوع ترکیب مواد و پودر جاذب جهت سبک تر شدن و حداکثر جذب ممکن

نحوه مصرف :
بعد از قرار گرفتن باسن و پاهای کودک درون پوشک چسب ها را مطابق دستور العمل تصویری روی بسته بندی پوشک ببندید.

پوشک بچه هانیز سایز 4 بزرگ 34 عددی Hanoyes

تومان141.000
Honeys Baby Diaper Size 4 L
• قدرت جذب بالا • نرم و سازگار با پوست • لایه داخلی نرم و لطیف • فرم آناتومیک برای راحتی نوزاد • لایه بیرونی پارچه ای نـرم و لطیـف • دارای لایه عمودی محافظ جهت ممانعت از نشتی • چسب مکانیکال جهت باز و بسته شدن راحت و بدون هیچگونه عوارض پوستی • دارای لایه فوق جاذب ADL جهت جذب سریع وجلوگیری از بازگشت مایع به سطح پوست • استفاده از بهترین نوع ترکیب مواد و پودر جاذب جهت سبک تر شدن و حداکثر جذب ممکن

نحوه مصرف :
بعد از قرار گرفتن باسن و پاهای کودک درون پوشک چسب ها را مطابق دستور العمل تصویری روی بسته بندی پوشک ببندید.