بازگشت رایگان محصول تا ۷ روز (طبق شرایط مرجوعی زیر) بعد از دریافت محصول ممکن است.

ابتدا باید شواهد و مدارک خود را درصورت داشتن شرایط مرجوعی زیر، در قالب تیکت با تکمیل عنوان موضوع تیکت برای ما ارسال نمائید تا توسط تیم پشتیبانی بررسی گشته و پس از تائید ، پروسه بازگشت کالا درقالب بسته پستی انجام پذیرد و پس از چک مجدد توسط کارشناسان و اثبات وجود ایراد سریعا مبلغ گرفته شده پس داده میشود.

شرایط مرجوعی:

وجود مشکل در ساختار و بسته بندی محصول (قبل از باز کردن پلمپ محصول)

مغایرت محصول با سفارش